2017 metų vasaros stovyklos

Laikas: 2017-07-07 14:36

Lietuvos bahajų bendruomenė kviečia į vasaros stovyklas jaunimui ir ne tik!

Pirmoji stovykla vyks liepos 14-18 dienomis "Vila Tola" sodyboje netoli Maišiagalos.

Antroji stovykla vyks rugpjūčio 6-13 dienomis sodyboje "Trakai" Jovariškių k.

Plačiau apie pirmąją stovyklą:

„Ateik, apmąstyk, pasakyk!“

Stovyklos pagrindas –  Ruhi kursų sekos studijų rateliai,

kuriuose besidomintys žmonės gilina žinias ir sistemingai studijuoja bahajų raštus. Šių studijų tikslas yra gilintis į Šventą Žodį, suvokti jo prasmę ir rasti būdus taikyti įgytas žinias savo gyvenime per dvasinę raidą ir tarnavimą žmonijai.
Tai yra dvasinio švietimo institutas, kuris turi dvejopą tikslą: iš vienos pusės jis siekia prisidėti prie visuomenės gerovės ir klestėjimo, tačiau, kaip parodė patirtis, to neįmanoma pasiekti, jeigu žmonės, gyvenantys šioje visuomenėje, patys nepradės keistis dvasiškai ir aktyviai dalyvauti prisidėdami prie savo aplinkos gerinimo; į tai ir nukreiptas antrasis Instituto tikslas ‑ tiems, kurie eina per kursus, įgyti žinių, padedančių išvystyti savo dvasines savybes bei gebėjimus, ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnavimui savo aplinkoje.

Kada?

Atvykimas: 2017 m. liepos 14 d. (penktadienio) vakare (stovyklavietė atvira nuo 15:00 val.), vakarienė – 19:00 val., bendras susiėjimas, įžanga – 20:00 val.
Išvykimas: liepos 18 d. (antradienio) dieną (po pietų).

Kur?
Puiki erdvė vasarą- „Vila Tola“ : http://www.vilatola.lt/ - netoli Vilniaus, prie Maišiagalos.
Čia, viename iš namukų ir apsistos mūsų draugiškas būrys.
Kambariai yra keliaviečiai ir vietų sparčiai mažėja!

Kaip dalyvauti?

Jaunimui nuo 11 iki 30 metų būtinas išankstinis orientacinis-motyvacinis pokalbis su vienu iš stovyklos organizatorių. Tai gali būti individualus susitikimas, jaunimo susitikimo erdvė ketvirtadieniais, taip pat telefonu arba virtualiu vaizdo pokalbiu per Facebook, WhatsApp ar Skype.

Pranešti apie savo norą dalyvauti ir gauti daugiau informacijos:

Raimundas Leugaudas, tel. nr. 37069505640, email: [email protected];
Ineta  Alvarado, tel. nr. 37061722088, email: [email protected];
Svetlana Utenkova, tel. nr. 37061535255, email: [email protected]

Kainos

Stovyklos savikaina yra 20 Eur žmogui per dieną (4 dienos- 80 Eur)

Tačiau iš dalyvių reikalaujama tokio dalyvio mokesčio:

Vaikai (0-10 metų) – 10 Eur;
Paaugliai ir jaunimas (11-20 metų) – 20 Eur;
Vyresni suaugusieji (nuo 21 metų) – 30 Eur.

Sumokėti galima bankiniu pavedimu iš anksto:

LT827044060007641252 
AB SEB bankas
Gavėjas - Svetlana Utenkova.
Mokėjimo paskirtis - mokestis už liepos 14-18 d. stovyklą.

Grynaisiais – per pirmąjį pokalbį arba atvykus į stovyklą.

Stovyklos metu bus pristatyta idėja apie būsimų stovyklų fondą ir kaip mes galėtume prisidėti perspektyvoje.
Jeigu yra individualių finansinės situacijos klausimų, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Laukite daugiau naujienų iš mūsų!
Organizatoriai

In English:

The Baha‘i Community of Lithuania extends invitation to the Summer Camp for Youth and not only Youth!

“Come, reflect and have your say!”

The essence of this camp is the study of the Ruhi sequence material in study circles.

What are the Ruhi Books?

“The books are intended to be used as the main sequence of courses in a systematic effort to enhance capacity for service. The sequence is conceived in terms of three cycles, each one concerned with the spiritual and moral empowerment of individuals from a particular perspective. Books 1 to 7 are centered on the practice of the freedom the individual enjoys to undertake acts of service within the framework of the teachings of the Bahá’í Faith and the guidance provided by its institutions.”

When?

Arrival: on Friday, 14 July 2017 from 3:00 pm onward. Dinner is served at 7:00 pm, get together, intro – 08:00 pm.
Departure: on 18 July after lunch.

Where?
In a wonderful resort “Villa Tola”: http://www.vilatola.lt/ - close to Vilnius, near Maišiagala.
This is where our friendly group will stay.
Press here to know
how to reach the campus (from a parking place next to OZAS)?
The rooms are not single or double, but will rather accommodate more individuals in one room.

How do I take part?

Youth from (11 to 30) is required to hold a conversation with one of the organizers of the camp (some are listed below) in order to have a better appreciation of the motivation in taking part in such an event and familiarize with the rules and conduct. This can be arranged individually, through Youth Gathering space on Thursdays or virtually via Facebook, WhatsApp or Skype call.

To submit your application to participate and receive more information, please contact the following:

Raimundas Leugaudas, pn 37069505640, email: [email protected];
Ineta  Alvarado, pn 37061722088, email: [email protected]m;
Svetlana Utenkova, pn 37061535255, email: [email protected]

Participant fee

The Prime cost for a person per day is 20 EUR (Total period of 4 days- 80 EUR)

But the required fee from participants is as the following (based on the age group):

Children (0-10 yrs) – 10 EUR;
Junior Youth and Youth (11-20 yrs) – 20 EUR;
Elder Youth and Adults (from 21 yrs) – 30 EUR.

You may pay in advance by a bank transfer:

Bank Account: LT827044060007641252 
Bank: “AB SEB bankas”
Receiver - Svetlana Utenkova
Indication – fee for the camp on 14-18 July.

In cash – during the initial conversation or upon arrival to the camp.

During the camp an idea on how we could contribute to the future camps will be presented.

In case you have individual inquiries about your financial contribution please contact the organizers mentioned above.


There will be more news coming!
Organizers